Powrót na stronę główną

Formularze zamówienia    


Licencje czasowe

Dla Państwa wygody na system GEO-MAP z podstawowymi modułami można uzyskać licencję czasową płatną z wykorzystaniem systemu płatności internetowej. Aby skorzystać z licencji czasowej należy uruchomić program GEO-MAP w wersji 9.75 lub nowszej i postępować zgodnie z instrukcją, która się pojawia przy jego uruchomieniu. Najnowszą wersję programu można pobrać w dziale Download. Kod potrzebny do licencji czasowej możecie Państwo kupić pod poniższym linkiem i aktywować póĽniej przy uruchomieniu systemu GEO-MAP lub dokonać zakupu bezpośrednio podczas startu programu.

Kup licencję czasową

Obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. *)
Wszystkie podane ceny są cenami netto do których należy doliczyć 23% podatku VAT
Od 1 stycznia 2018 r. moduły GEO-PLUS, DXF-IN, GEO-DBLink, GEO-SQL, GEO-SWG zostały włączone do standardowej wersji GEO-MAP i nie wymagają indywidualnych opłat ani licencji.


L.p.NazwaOpisCena (w zł) Liczba sztukSuma
1GEO-MAP Moduł podstawowy Systemu Informacji o Terenie5000 0
2GeoMapView  Program przeglądania baz danych systemu GEO-MAP bez możliwości ich modyfikacji i wykonywania analiz.2000 0
3GEO-ODGIK Moduł wydawania, kontroli i przyjmowania danych do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 7000 0
4GEO-DTM Moduł numerycznego modelu terenu.2000 0
5GEO-RASTER  Moduł przetwarzania rastrów.2000 0
6RView  Moduł przeglądania rastrów z możliwością wykonywania wektoryzacji lecz bez kalibracji i bardziej zaawansowanych operacji na rastrach.1000 0
7GEO-SHP  Konwersja danych GEO-MAP -> ArcView i ArcView ->GEO-MAP.1000 0
8GEO-EGBV  Moduł do współpracy GEO-MAP z ewidencją gruntów EGBIII, EGBIV i EGBV.800 0
9GEO-TRANS  Program transformacji współrzędnych geodezyjnych między układami 42, 65, 92,WGS-84.1000 0
Suma: 0 zł
 
Moduły systemu e-Gmina:

L.p.NazwaOpisCena (w zł)
1iMPA VS Aplikacja działająca w technologii WWW do prowadzenia bazy punktów adresowych i nazewnictwa ulic. (przykłady wdrożeń) 10000
2iMPA Server  Instalacja serwerowa aplikacji działającej w technologii WWW do prowadzenia bazy punktów adresowych i nazewnictwa ulic. Wykorzystuje bazę PostgreSQL. Obsługuje jednostki powyżej 50.000 punktów adresowych. (przykłady wdrożeń) 80000
3iRMK Aplikacja działająca w technologii WWW do prowadzenia Rejestru Mienia Komunalnego. (wdrożenia) 12000
4iMPZP  Aplikacja działająca w technologii WWW do pubikacji planów zagospodarowania w postaci rastrów i opracowania metadanych. 9000
5iGeoPlan  Aplikacja działająca w technologii WWW do automatyzacji pracy z planem zagospodarowania i wydawania decyzji lokalizacyjnych. Wykorzystuje bazę PostgreSQL. 30000
6iGeoDecyzje  Aplikacja działająca w technologii WWW służąca do prowadzenia rejestrów decyzji (np. decyzji lokalizacyjnych DWZ czy LCP) w oparciu o lokalizację przestrzenną. Wspomaga cały proces przygotowania decyzji od lokalizacji na mapie po wygenerowanie stosownego dokumentu. 15000
7iGeoZabytki  Aplikacja działająca w technologii WWW służąca do prowadzenia gminnej ewidencji zabytków wraz z lokalizacją przestrzenną. 4000
 
Moduły systemu e-Powiat:

L.p.NazwaOpisCena (w zł)
1e-powiat  Powiatowy portal mapowy działający w modelu SaaS, służący do publikacji danych przestrzennych powiatu oraz udostępniania usług danych przestrzennych. W środowisku portalu funkcjonują moduły iGeoZUD, iGeoPZN, iGeoPolzwolenia, iGeoPINB. Podana kwota jest opłatą roczną za korzystanie z usługi.4800
2e-property  Aplikacja działająca w modelu SaaS do prowadzenia rejestru ewidencji gruntów budynków i lokali. Podana kwota jest opłatą roczną za korzystanie z usługi. Koszt wdrożenia jest zależny od stanu danych wyjściowych otrzymanych z powiatu12000
3iGeoRCiWN  Aplikacja działająca w modelu (SaaS) do prowadzenia Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości i udostępniania danych w Internecie. Podana kwota jest opłatą roczną za korzystanie z usługi. Koszt wdrożenia jest zależny od stanu danych wyjściowych otrzymanych z powiatu.7200
4iGeoPZN  Aplikacja działająca w modelu SaaS do prowadzenia Powiatowego Zasobu Nieruchomości. Podana kwota jest opłatą roczną za korzystanie z usługi. Koszt wdrożenia jest zależny od stanu danych wyjściowych otrzymanych z powiatu.4800
5iGeoPozwolenia  Aplikacja działająca w modelu SaaS do prowadzenia rejestru pozwoleń na budowę. Podana kwota jest opłatą roczną za korzystanie z usługi. Koszt wdrożenia jest zależny od stanu danych wyjściowych otrzymanych z powiatu.3600
6iGeoPINB  Aplikacja działająca w modelu SaaS do wspomagania pracy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Podana kwota jest opłatą roczną za korzystanie z usługi. Koszt wdrożenia jest zależny od stanu danych wyjściowych otrzymanych z powiatu. 3600
7iGeoZUD  Aplikacja działająca w modelu SaaS do wspomagania narad koordynacyjnych. Podana kwota jest opłatą roczną za korzystanie z usługi. Wdrożenie nie jest związane z żadnymi kosztami. Do funkcjonowania usługi konieczny jest moduł e-powiat, czyli powiatowy portal mapowy.12000
SaaS - Software as Service, czyli aplikacja jest przechowywana na serwerach dostawcy i jest udostępniana użytkownikom przez Internet.

 
Internetowy System Informacji Przestrzennej:

System posiada budowę modułową umożliwiającą jego dostosowanie do wymagań użytkowników. ¦ciśle współpracuje z technologią e-Gmina oraz e-Powiat.

L.p.NazwaOpisCena (w zł) Liczba sztukSuma
1iGeoSIP Aplikacja działająca w technologii WWW, służąca do publikacji danych przestrzennych. Do publikacji wykorzystuje m.in. usługi WMS. (przykład wdrożenia)25000 0
2Modu DBC  Moduł aplikacji iGeoSIP służący do prowadzenia i kompleksowego zarządzania bazą obiektów i zjawisk różnych kategorii mających odniesienie przestrzenne. Wykorzystuje bazę PostgreSQL.15000 0
Suma: 0 zł

Cennik systemu GEO-MAP w wersji sieciowej zabezpieczonej sieciowym kluczem hardware'owym

L.p. Nazwa 5 stanowisk 10 stanowisk 15 stanowisk 20 stanowisk 50 stanowisk 100 stanowisk 200 stanowisk
1 GEO-MAP moduł podstawowy 17 000 30 750 43 250 54 500 114 500 209 500 399 500
2 GEO-ODGIK 23 800 43 050 60 550 76 300 160 300 293 300 559 300
5 GEO-RASTER 6 800 12 300 17 300 21 800 45 800 83 800 159 800
6 GEO-DTM 6 800 12 300 17 300 21 800 45 800 83 800 159 800
8 Interfejs do EGBV 2 720 4 920 6 920 8 720 18 320 33 520 63 920
Ceny innych wariantów wersji sieciowych oprogramowania (np. Net12) są ustalane na podstawie uśrednionych cen z przedziałów 1-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-50, 50-100, 100-200. Jako początek skali przyjmowana jest cena pojedynczej instalacji.

Cennik modułów DDM do dystrybucji danych użytkowników

L.p. Nazwa Opis 1 szt. 2 szt. 3-4 szt. 5-9 szt. 10-19 szt. 20 szt. i więcej
1 GEO-MAP DDM Moduł kodowania przeznaczonych do dystrybucji plików MAP 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000
2 RASTER DDM Moduł kodowania przeznaczonych do dystrybucji plików z rastrami. 6 000 5 400 4 800 4 200 3 600 3 000

    Liczba procesorów w serwerze
L.p. Nazwa modułu 1 2 4 8 16
1 iGeoMap 70 000 105 000 133 000 154 000 175 000
2 iGeoMap SQL 50 000 75 500 95 500 110 000 125 500
3 iGeoMap OSNOWA 50 000 75 000 95 000 110 000 125 000
4 iGeoMap SHP 20 000 30 000 38 000 44 000 50 000
5 iGeoMap EGB 20 000 30 500 38 500 44 000 50 500
6 iGeoMap ODGIK - moduł do internetowej
obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych
70 000 105 000 133 000 154 000 175 000
Cennik oprogramowania iGeoMap w zależności od liczby procesorów zainstalowanych w serwerze udostępniającym dane. Licencja przyporządkowana jest do konkretnego numeru IP. Standardowa postać publikowanych danych to dane systemu GEO-MAP, w przypadku innych danych należy zastosować specjalistyczny moduł np. iGeoMapSHP, iGeoMapOSNOWA czy iGeoMapSQL.

Wypożyczenie oprogramowania

System GEO-MAP (program GEO-MAP) wraz ze swoimi modułami mogą być przedmiotem wypożyczenia na dowolny okres. Cena wypożyczenia na jeden miesiąc wynosi 10% jego ceny. Cena wypożyczenia jest obliczana zawsze od ceny pojedynczej instalacji bez względu na liczbę wypożyczanych egzemplarzy.

Oferta edukacyjna

Wszystkie nasze programy dla szkół i uczelni (tylko do zastosowań edukacyjnych) za 20% ceny.

Aktualizacja

W ramach zakupu dowolnego oprogramowania, kupującemu przysługuje prawo do bezpłatnego otrzymywania jego nowych wersji w ciągu roku od daty zakupu. Ceny upgrade'ów (przedłużenia prawa bezpłatnego otrzymywania nowych wersji oprogramowania przez kolejny rok) wynoszą 20% aktualnej ceny oprogramowania z zastosowaniem odpowiednich przedziałów cenowych związanych z liczbą uaktualnianych egzemplarzy. Wymienione 20% odnosi się do przypadków kiedy zakup upgrade'ów odbywa się w ciągu miesiąca od zakończenia okresu uprawniającego do bezpłatnego otrzymywania nowych wersji. Po przekroczeniu w/w terminu stosuje się cenę uaktualnienia wynoszącą 25% aktualnej ceny oprogramowania plus 10% za każdy pełny sześciomiesięczny okres przerwy.
Zastosowanie przedziałów cenowych na uaktualnienie pojedynczej instalacji nie dotyczy tych użytkowników, którzy korzystają z innych preferencji ustalonych na podstawie odrębnych umów dwustronnych. W takich przypadkach do każdego egzemplarza uaktualnienia stosuje się cenę bez zniżek wynikających z liczby uaktualnianych egzemplarzy.

*) Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego. Ceny mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.